W pewnych okolicznościach może dojść do nieoczekiwanego lub niepożądanego hamowania. Możesz przerwać działanie systemu, mocno dociskając pedał przyspiesznika.