Zapewnia pomoc podczas manewru wjazdu w miejsce parkingowe oraz wyjazdu z niego.