Image Shown Without Description  Naciśnij przycisk asystenta parkowania, następnie naciśnij ikonę asystenta parkowania na ekranie dotykowym, aby wywołać powiadomienia pełnoekranowe.
Naciśnij przyciski funkcyjne na ekranie dotykowym, aby przełączać pomiędzy trybami: parkowanie równoległe, parkowanie prostopadłe lub wyjazd z równoległego miejsca parkingowego.
Anulowanie działania asystenta parkowania
Aby anulować działanie asystenta parkowania w dowolnym momencie, wyłącz położenie neutralne (N).
Wstrzymanie działania asystenta parkowania
Aby wstrzymać działanie asystenta parkowania w dowolnym momencie, zwolnij przycisk sterujący tą funkcją.
Jeśli otworzysz drzwi pasażera lub tylne drzwi, działanie asystenta parkowania zostanie wstrzymane.
Aby kontynuować parkowanie, ponownie wciśnij i przytrzymaj przycisk asystenta parkowania.