1. Naciśnij przycisk czujnika parkowania.
Wskazówka:   Układ wykrywa inne pojazdy i krawężniki, aby znaleźć miejsce parkingowe.
  1. Naciśnij ikonę asystenta parkowania na ekranie dotykowym.
  1. Za pomocą dźwigni kierunkowskazów wybierz wyszukiwanie miejsca parkingowego po stronie kierowcy lub pasażera.
Wskazówka:   Jeśli nie użyjesz dźwigni kierunkowskazów, układ będzie poszukiwał miejsca parkingowego po stronie pasażera.
  1. Podczas wyszukiwania miejsca parkingowego prowadź pojazd równolegle w stosunku do innych zaparkowanych pojazdów, zachowując odstęp ok. 1 m.
Wskazówka:   Gdy asystent parkowania znajdzie odpowiednie miejsce parkingowe, rozbrzmiewa sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu informacyjnym i systemu elektroniki użytkowej pojawia się komunikat.
  1. Wciśnij i przytrzymaj pedał hamulca.
  1. Puść kierownicę i wybierz położenie neutralne (N).
  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk czujnika parkowania.
  1. Zwolnij pedał hamulca, aby pojazd mógł zaparkować.
Wskazówka:   Możesz w każdej chwili zmniejszyć prędkość pojazdu, wciskając pedał hamulca.
Wskazówka:   W przypadku parkowania równoległego pomiędzy obiektami układ parkuje bliżej obiektu znajdującego się z przodu pojazdu, aby zapewnić lepszy dostęp do bagażnika.
Wskazówka:   Po zakończeniu manewru parkowania pojazd włącza położenie parkowania (P).