1. Image Shown Without Description  Naciśnij przycisk parkowania.
Wskazówka:   Układ wykrywa inne pojazdy i krawężniki, aby znaleźć miejsce parkingowe.
  1. Image Shown Without Description  Naciśnij ikonę asystenta parkowania na ekranie dotykowym.
  1. Za pomocą dźwigni kierunkowskazów wybierz wyszukiwanie miejsca parkingowego po stronie kierowcy lub pasażera.
Wskazówka:   Jeśli nie użyjesz dźwigni kierunkowskazów, układ będzie poszukiwał miejsca parkingowego po stronie pasażera.
  1. Podczas wyszukiwania miejsca parkingowego prowadź pojazd równolegle w stosunku do innych zaparkowanych pojazdów, zachowując odstęp ok. 1 m.
Wskazówka:   Gdy asystent parkowania znajdzie odpowiednie miejsce parkingowe, rozbrzmiewa sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu informacyjnym i systemu elektroniki użytkowej pojawia się komunikat.
  1. Wciśnij i przytrzymaj pedał hamulca.
  1. Puść kierownicę i wybierz położenie neutralne (N).
  1. Image Shown Without Description  Naciśnij i przytrzymaj przycisk parkowania.
  1. Zwolnij pedał hamulca, aby pojazd mógł zaparkować.
Wskazówka:   Możesz w każdej chwili zmniejszyć prędkość pojazdu, wciskając pedał hamulca.
Wskazówka:   W przypadku parkowania równoległego pomiędzy obiektami układ parkuje bliżej obiektu znajdującego się z przodu pojazdu, aby zapewnić lepszy dostęp do bagażnika.
Wskazówka:   Po zakończeniu manewru parkowania pojazd włącza położenie parkowania (P).