1. Image Shown Without Description  Naciśnij przycisk parkowania.
Wskazówka:   Asystent parkowania nie rozpoznaje linii wyznaczających miejsca parkingowe i ustawia samochód pośrodku w stosunku do wykrytych obiektów.
  1. Image Shown Without Description  Naciśnij ikonę asystenta parkowania na ekranie dotykowym.
  1. Wybierz parkowanie prostopadłe.
  1. Za pomocą dźwigni kierunkowskazów wybierz wyszukiwanie miejsca parkingowego po stronie kierowcy lub pasażera.
Wskazówka:   Jeśli nie użyjesz dźwigni kierunkowskazów, układ będzie poszukiwał miejsca parkingowego po stronie pasażera.
  1. Podczas wyszukiwania miejsca parkingowego prowadź pojazd prostopadle do innych zaparkowanych pojazdów, zachowując odstęp ok. 1 m.
Wskazówka:   Gdy asystent parkowania znajdzie miejsce parkingowe, rozbrzmiewa sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu informacyjnym i systemu elektroniki użytkowej pojawia się komunikat.
  1. Wciśnij i przytrzymaj pedał hamulca.
  1. Puść kierownicę i wybierz położenie neutralne (N).
  1. Image Shown Without Description  Naciśnij i przytrzymaj przycisk parkowania.
  1. Zwolnij pedał hamulca, aby pojazd mógł zaparkować.
Wskazówka:   Asystent parkowania nakierowuje pojazd do tyłu w miejsce parkingowe.
Wskazówka:   Asystent parkowania ustawia przód pojazdu względem tej strony sąsiedniego obiektu, która znajduje się po stronie jezdni.
Wskazówka:   Jeśli układ wykrywa tylko jeden obiekt, zostawia on odpowiedni odstęp, by można było otworzyć drzwi po obu stronach.
Wskazówka:   Możesz w każdej chwili zmniejszyć prędkość pojazdu, wciskając pedał hamulca.
Wskazówka:   Po zakończeniu manewru parkowania pojazd włącza położenie parkowania (P).