1. Image Shown Without Description  Naciśnij przycisk parkowania.
  1. Image Shown Without Description  Naciśnij ikonę asystenta parkowania na ekranie dotykowym.
  1. Wybierz wyjazd z równoległego miejsca parkingowego.
  1. Za pomocą kierunkowskazów wybierz kierunek, w którym pojazd ma wyjechać z miejsca parkingowego.
  1. Wciśnij i przytrzymaj pedał hamulca.
  1. Zwolnij hamulec postojowy.
  1. Puść kierownicę i wybierz położenie neutralne (N).
  1. Image Shown Without Description  Naciśnij i przytrzymaj przycisk parkowania.
  1. Zwolnij pedał hamulca, aby pojazd mógł ruszyć.
Wskazówka:   Gdy asystent parkowania ustawi pojazd w takim położeniu, że kierowca będzie mógł wyjechać z miejsca parkingowego do przodu, pojawi się komunikat z poleceniem przejęcia pełnej kontroli nad pojazdem.
  1. Przejmij kontrolę nad pojazdem.
Wskazówka:   Możesz w każdej chwili zmniejszyć prędkość pojazdu, wciskając pedał hamulca.