Układ zapewnia pomoc jedynie podczas opuszczania równoległego miejsca postojowego.
  1. Image Shown Without Description  Naciśnij przycisk parkowania.
  1. Image Shown Without Description  Naciśnij ikonę asystenta parkowania na ekranie dotykowym.
  1. Wybierz wyjazd z równoległego miejsca parkingowego.
  1. Za pomocą kierunkowskazów wybierz kierunek, w którym pojazd ma wyjechać z miejsca parkingowego.
  1. Wciśnij i przytrzymaj pedał hamulca.
  1. Zwolnij hamulec postojowy.
  1. Puść kierownicę i wybierz położenie neutralne (N).
  1. Image Shown Without Description  Naciśnij i przytrzymaj przycisk parkowania.
  1. Zwolnij pedał hamulca, aby pojazd mógł ruszyć.
Wskazówka:   Gdy asystent parkowania ustawi pojazd w takim położeniu, że kierowca będzie mógł wyjechać z miejsca parkingowego do przodu, pojawi się komunikat z poleceniem przejęcia pełnej kontroli nad pojazdem.
  1. Przejmij kontrolę nad pojazdem.
Wskazówka:   Możesz w każdej chwili zmniejszyć prędkość pojazdu, wciskając pedał hamulca.

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK