Komunikat   Wymagane czynności  
Asystent parkowania awaria   Układ wymaga naprawy. Należy jak najszybciej zlecić sprawdzenie pojazdu.