Dlaczego asystent parkowania nie działa prawidłowo?
 • Układ nie może wykryć pojazdu, krawężnika lub obiektu, aby zaparkować obok lub pomiędzy. Aby układ działał prawidłowo, potrzebne są obiekty graniczne.
Dlaczego asystent parkowania nie wyszukuje miejsca parkingowego?
 • Kontrola trakcji została wyłączona przez kierowcę.
 • Został wybrany bieg wsteczny (R).Pojazd musi jechać do przodu, aby układ mógł wykryć miejsce parkingowe.
Dlaczego asystent parkowania nie wskazuje miejsca parkingowego?
 • Czujniki mogą być zablokowane. Przyczyną może być na przykład nagromadzenie śniegu, lodu lub dużych ilości zanieczyszczeń. Zablokowanie czujników może wpływać na działanie układu.
 • Czujniki w przednim lub tylnym zderzaku mogą być uszkodzone.
 • Miejsce parkingowe jest zbyt małe, by można było bezpiecznie zaparkować.
 • Zbyt mało miejsca do wykonania manewrów parkowania po przeciwnej stronie miejsca parkingowego.
 • Miejsce parkingowe znajduje się w odległości dalszej niż 1,5 m lub bliższej niż 0,5 m od pojazdu.
 • Pojazd jedzie z prędkością powyżej 35 km/h w przypadku parkowania równoległego lub powyżej 30 km/h w przypadku parkowania prostopadłego.
 • Niedawno odłączono lub wymieniono akumulator. Po ponownym podłączeniu akumulatora należy odbyć krótką jazdę po prostej drodze.
Dlaczego asystent parkowania nie ustawia pojazdu w prawidłowym położeniu na miejscu parkingowym?
 • Nieregularny kształt krawężnika wzdłuż miejsca parkingowego nie pozwala układowi na prawidłowe ustawienie pojazdu.
 • Pojazdy lub obiekty graniczące z miejscem parkingowym mogą nie być prawidłowo zaparkowane.
 • Pojazd zatrzymał się zbyt daleko za miejscem parkingowym.
 • Opony są zamontowane w nieprawidłowy sposób lub nieprawidłowo serwisowane. Przykład: korzystanie z koła zapasowego, nieprawidłowe ciśnienie powietrza w oponach, nieprawidłowy rozmiar, różnica w rozmiarze.
 • Naprawa lub modyfikacja wpłynęła na zdolność wykrywania.
 • Zaparkowany pojazd ma wysoko zamontowane elementy. Przykład: posypywarka do soli, pług śnieżny, ruchoma skrzynia ładunkowa.
 • Po przejechaniu pojazdem zmieniła się długość miejsca postojowego lub położenie zaparkowanych obiektów.
 • Temperatura wokół pojazdu zmienia się bardzo gwałtownie. Przykład: wyjazd z ogrzewanego garażu do zimnego otoczenia lub wyjazd z myjni samochodowej.