OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Siedzenie w nieprawidłowej pozycji lub z oparciem siedzenia odchylonym zbyt daleko do tyłu może powodować odciążenie poduszki siedzenia i wpływać na reakcje układu wykrywania obecności pasażera, prowadząc do poważnych obrażeń lub śmierci w przypadku zderzenia. Należy zawsze siedzieć w pozycji wyprostowanej, opierając plecy o oparcie siedzenia, a stopy na podłodze.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie należy zbytnio odchylać oparcia siedzenia, gdyż może to powodować wysunięcie się pasażera spod pasa bezpieczeństwa, prowadząc do obrażeń w przypadku kolizji.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie umieszczaj obiektów powyżej górnej części oparcia siedzenia. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub śmierć w przypadku nagłego zatrzymania lub kolizji.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie reguluj ustawienia siedzenia lub oparcia siedzenia kierowcy, gdy pojazd jest w ruchu. Mogłoby to spowodować gwałtowne przemieszczenie się siedzenia, a w rezultacie utratę kontroli nad pojazdem.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Przewożenie osób w przestrzeni bagażowej, wewnątrz lub na zewnątrz pojazdu, jest bardzo niebezpieczne. W razie zderzenia osoby przewożone w tych miejscach są najbardziej narażone na odniesienie poważnych obrażeń lub śmierć. Nie wolno przewozić osób w żadnej części pojazdu, gdzie nie ma siedzeń i pasów bezpieczeństwa. Upewnij się, że wszystkie osoby przebywające w pojeździe siedzą na siedzeniach i mają prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Wszyscy pasażerowie, w tym kierowca, powinni zawsze znajdować się całym ciałem wewnątrz pojazdu, gdy pojazd jest w ruchu.