1. Pociągnij zagłówek do góry, aż osiągnie najwyższe położenie.
  2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji i zwalniania oraz przycisk odblokowywania i wyjmowania.
  3. Pociągnij zagłówek do góry.

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK