1. Pociągnij zagłówek do góry, aż osiągnie najwyższe położenie.
  2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji i zwalniania.
  3. Pociągnij zagłówek do góry.