1. Pociągnij zagłówek do góry, aż osiągnie najwyższe położenie.
  2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji i odblokowywania.
  3. Pociągnij zagłówek do góry.