OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie reguluj ustawienia siedzenia lub oparcia siedzenia kierowcy, gdy pojazd jest w ruchu. Mogłoby to spowodować gwałtowne przemieszczenie się siedzenia, a w rezultacie utratę kontroli nad pojazdem.

Image Shown Without Description