OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Zachowaj ostrożność podczas korzystania z ogrzewanego siedzenia, jeśli nie odczuwasz bólu na skórze ze względu na zaawansowany wiek, chroniczną chorobę, cukrzycę, obrażenia kręgosłupa, w związku z zażywanymi lekami, stosowaniem alkoholu, z powodu skrajnego wyczerpania lub innego stanu fizycznego. Ogrzewane siedzenie może powodować oparzenia nawet w niskich temperaturach, zwłaszcza jeśli korzysta się z niego przez dłuższy czas. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować obrażenia ciała.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie wbijaj ostrych przedmiotów w poduszkę lub oparcie siedzenia. Może to spowodować uszkodzenie elementu grzejnego ogrzewanego siedzenia i prowadzić do jego przegrzania. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować obrażenia ciała.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie umieszczaj na siedzeniu niczego, co mogłoby blokować odpływ ciepła, np. pokrowca lub poduszki. Może to spowodować przegrzanie siedzenia. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować obrażenia ciała.

Nie należy:
  • Kłaść ciężkich przedmiotów na siedzeniu.
  • Włączać ogrzewania siedzenia, gdy na siedzeniu rozlano wodę lub jakąkolwiek inną ciecz. Poczekaj, aż siedzenie wyschnie.