Aby korzystać z tej funkcji, pojazd musi być włączony.
Image Shown Without Description
Naciśnij symbol siedzenia ogrzewanego, aby przełączyć między różnymi ustawieniami funkcji ogrzewania lub wyłączyć funkcję. Im więcej wskaźników wyświetla się, tym wyższa temperatura siedzenia.
Wskazówka:   Zależnie od ustawień zdalnego uruchamiania, siedzenia ogrzewane mogą pozostać włączone po zdalnym uruchomieniu pojazdu. Siedzenia ogrzewane mogą się też włączyć po uruchomieniu pojazdu, jeśli były włączone w chwili wyłączenia pojazdu.
Automatyczne ogrzewanie siedzeń
Po włączeniu ustawienia automatycznego siedzenia ogrzewane włączają się, dostosowując się do ustawień układu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.