OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Zagłówek jest urządzeniem zwiększającym bezpieczeństwo. Zawsze, gdy jest to możliwe, powinien być zamontowany i prawidłowo ustawiony, gdy siedzenie jest zajęte. Nieprawidłowe wyregulowanie zagłówka może zmniejszyć jego skuteczność w przypadku niektórych rodzajów zderzeń.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Należy wyregulować zagłówki wszystkich pasażerów przed rozpoczęciem jazdy. Zmniejszy to ryzyko urazów szyi w razie zderzenia. Nie reguluj ustawienia zagłówków, gdy pojazd jest w ruchu.

Ustaw zagłówek tak, aby górna część głowy znalazła się na jednym poziomie z górną krawędzią zagłówka.
Skrajnych zagłówków nie można regulować.
Pociągnij środkowy zagłówek do góry, aby go podnieść.
Aby obniżyć środkowy zagłówek:
  1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk odblokowywania i wyjmowania zagłówka.
  2. Pchnij zagłówek w dół.