1. Złóż oparcie siedzenia do przodu przed wyjęciem zagłówka.
  2. Pociągnij zagłówek do góry, aż osiągnie najwyższe położenie.
  3. Wciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji i zwalniania oraz przycisk odblokowywania i wyjmowania.
  4. Pociągnij zagłówek do góry.