OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Układ kamery cofania jest urządzeniem pomocniczym podczas cofania pojazdu, niemniej kierowca musi korzystać z niego w połączeniu z wewnętrznym lusterkiem wstecznym oraz zewnętrznymi lusterkami wstecznymi w celu zapewnienia jak największego pola widzenia.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Obiekty, które znajdują się blisko rogu zderzaka lub pod zderzakiem, mogą być niewidoczne na ekranie ze względu na ograniczony zasięg układu kamery.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Cofaj pojazd powoli. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Zachowaj ostrożność, gdy drzwi tyłu nadwozia są niedomknięte. Jeśli drzwi tyłu nadwozia są niedomknięte, kamera nie znajduje się we właściwym położeniu a obraz wideo może być nieprawidłowy. Gdy drzwi tyłu nadwozia są niedomknięte, znikają wszystkie linie prowadzące. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować obrażenia ciała.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Zachowaj ostrożność podczas włączania i wyłączania funkcji kamery, gdy w skrzyni biegów nie jest wybrane położenie parkowania (P). Upewnij się, że pojazd się nie porusza.

Wskazówka:   Jeśli widok włączy się, gdy w pojeździe nie jest włączony bieg wsteczny (R), i nie wybrano ostatnio biegu wstecznego (R), zleć sprawdzenie układu Autoryzowanemu Dealerowi.