OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Jeśli funkcja ręcznego powiększania jest włączona, pokazywany obraz może nie obejmować całego obszaru za pojazdem. Gdy korzystasz z funkcji ręcznego powiększania, zwracaj uwagę na otoczenie.

Dostępne ustawienia tej funkcji to powiększanie (+) i zmniejszanie (-). Naciśnij symbol na ekranie kamery, aby zmienić widok. Funkcja powiększania jest domyślnie wyłączona.
Ta funkcja pozwala kierowcy lepiej przyjrzeć się obiektom, które znajdują się za pojazdem. Przybliżony obraz obejmuje również zderzak, aby zapewnić punkt odniesienia.
Wskazówka:   Funkcja ręcznego powiększania jest dostępna tylko wtedy, gdy został wybrany wsteczny bieg (R).
Wskazówka:   Gdy włączysz funkcję ręcznego powiększania, na ekranie będzie widoczna tylko linia środkowa.