Otwórz menu pojazdu na ekranie dotykowym.
  1. Naciśnij USTAWIENIA.
  1. Naciśnij Asystent kierowcy.
  1. Włącz lub wyłącz Opóźnienie kamery cofania.
Po zmianie biegu z położenia biegu wstecznego (R) w położenie inne niż parkowania (P) obraz z kamery jest nadal wyświetlany na ekranie do momentu, gdy:
  • Prędkość pojazdu osiągnie wartość około 8 km/h.
  • Wybierzesz położenie parkowania (P).