OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Układ kamery o zasięgu 360 stopni nie zwalnia korzystającego z niego kierowcy konieczności z wyglądania przez okna ani spoglądania w wewnętrzne i zewnętrzne lusterka w celu kontroli jak największego obszaru.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Obiekty, które znajdują się blisko rogu zderzaka lub pod zderzakiem, mogą być niewidoczne na ekranie ze względu na ograniczony zasięg układu kamery.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Jeśli funkcja ręcznego powiększania jest włączona, pokazywany obraz może nie obejmować całego obszaru za pojazdem. Gdy korzystasz z funkcji ręcznego powiększania, zwracaj uwagę na otoczenie.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie włączaj i nie wyłączaj funkcji kamery, gdy pojazd jest w ruchu.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Kierowca jest zawsze odpowiedzialny za zachowanie kontroli nad pojazdem. Układ ma stanowić pomoc i nie zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania ostrożności podczas jazdy. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia ciała lub śmierć.