Wskazówka:   Zachowaj ostrożność, gdy drzwi są niedomknięte. Kamera może nie znajdować się we właściwym położeniu i obraz wideo może być nieprawidłowy.