Wskazówka:   Zachowaj ostrożność, gdy drzwi są niedomknięte. Kamera o zasięgu 360 stopni może się nie znajdować we właściwym położeniu i obraz wideo może być nieprawidłowy.