1. Otwórz menu pojazdu na ekranie dotykowym.
  1. Naciśnij STEROWANIE.
  1. Naciśnij kamerę.
Wskazówka:   Po naciśnięciu przycisku kamery domyślnie pokazywany jest widok kamery przedniej o zasięgu 360 stopni, a inne widoki kamery przedniej są dostępne za pośrednictwem ekranu.
Wskazówka:   Kamera cofania włącza się po włączeniu biegu wstecznego (R).
Za pomocą ekranu dotykowego można przełączać między następującymi widokami kamery:
  • Widok normalny.
  • Widok normalny o zasięgu 360 stopni.
  • Widok dzielony.
W przypadku wybrania położenia parkowania (P), neutralnego (N) lub jazdy (D), po naciśnięciu przycisku wyświetlane są tylko obrazy z przodu.
Wskazówka:   Układ kamery o zasięgu 360 stopni wyłącza się, gdy pojazd porusza się z niewielką prędkością, z wyjątkiem sytuacji, gdy włączony jest bieg wsteczny (R).