Włączenie ogrzewania tylnej szyby aktywuje ogrzewanie lusterek bocznych.
Wskazówka:   Nie usuwaj oblodzenia z lusterek za pomocą skrobaczki ani nie reguluj szybki lusterka, jeśli jest przymarznięta.
Wskazówka:   Nie czyść obudowy lub szybki lusterka za pomocą materiałów ściernych, paliwa lub innych środków czyszczących na bazie pochodnych ropy naftowej. Gwarancja pojazdu może nie obejmować uszkodzeń obudowy lub szybki lusterka.