Włączenie ogrzewania tylnej szyby aktywuje ogrzewanie lusterek bocznych.
Wskazówka:   Nie usuwaj oblodzenia z lusterek za pomocą skrobaczki ani nie reguluj szybki lusterka, jeśli jest przymarznięta.
Wskazówka:   Nie czyść obudowy lub szybki lusterka za pomocą materiałów ściernych, paliwa lub innych środków czyszczących na bazie pochodnych ropy naftowej. Gwarancja pojazdu może nie obejmować uszkodzeń obudowy lub szybki lusterka.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay