OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Podczas rozkładania oparć siedzeń upewnij się, że pasy bezpieczeństwa nie są przytrzaśnięte za siedzeniem.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Upewnij się, że siedzenia i oparcia siedzeń są prawidłowo zamocowane i zablokowane w zaczepach.

Unieś oparcie siedzenia do góry, aby je rozłożyć. Upewnij się, że zatrzask siedzenia się zablokował.