OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Zachowaj ostrożność podczas umieszczania przedmiotów lub gorących napojów w uchwytach do napoi. Przedmioty te mogą się przemieszczać, a płyny mogą się rozlać podczas gwałtownego hamowania, przyspieszania lub zderzenia. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować obrażenia ciała.