OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Kierowca jest zawsze odpowiedzialny za zachowanie kontroli nad pojazdem. Układ ma stanowić pomoc i nie zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania ostrożności podczas jazdy. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Układ nie będzie działał, jeśli czujnik nie może śledzić oznaczeń pasów ruchu na jezdni.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Czujnik może nieprawidłowo śledzić oznaczenia pasów ruchu, reagując na inne struktury lub obiekty. Może to powodować fałszywe ostrzeżenia lub brak ostrzeżeń.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  W niskich temperaturach otoczenia lub trudnych warunkach pogodowych układ może nie działać. Deszcz, śnieg i pył wodny mogą ograniczać działanie czujnika.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Układ może nie działać prawidłowo, gdy czujnik jest zasłonięty. Usuwaj z przedniej szyby wszelkie zanieczyszczenia i obiekty ograniczające widoczność.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Jeśli w bezpośrednim sąsiedztwie czujnika nastąpi uszkodzenie, pojazd należy poddać kontroli najszybciej, jak to będzie możliwe.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Jeśli pojazd jest wyposażony w zestaw zawieszenia niezatwierdzony przez nas, układ może nie działać prawidłowo.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Duże kontrasty w oświetleniu zewnętrznym mogą ograniczać działanie czujnika.