Układ kontroli pasa ruchu ma różne ustawienia, które można przeglądać i określać za pomocą wyświetlacza informacyjnego.
  • Ostrzeżenie (jeśli jest w wyposażeniu)
  • Pomoc
  • Ostrzeganie i pomoc
Układ zachowuje ostatni znany wybór dla każdego z poszczególnych ustawień.
Aby zmienić tryb działania układu kontroli pasa ruchu, otwórz menu pojazdu na ekranie dotykowym:
  1. Naciśnij USTAWIENIA.
  1. Naciśnij Asystent kierowcy.
  1. Naciśnij Kontrola pasa ruchu.
  1. Naciśnij Tryb kontroli pasa ruchu.
  1. Wybierz ustawienie.
Wskazówka:   Po uruchomieniu pojazdu układ pamięta ostatnie ustawienie.