Układ kontroli pasa ruchu ma różne ustawienia, które można przeglądać i regulować za pomocą ekranu dotykowego.
Układ zachowuje ostatni znany wybór dla każdego z poszczególnych ustawień.
Aby zmienić tryb układu kontroli pasa ruchu, skorzystaj z ekranu dotykowego:
  1. Naciśnij USTAWIENIA.
  1. Naciśnij Asystent kierowcy.
  1. Naciśnij Kontrola pasa ruchu.
  1. Naciśnij Tryb kontroli pasa ruchu.
  1. Wybierz ustawienie.
Wskazówka:   Po uruchomieniu pojazdu układ pamięta ostatnie ustawienie.