Dlaczego funkcja jest niedostępna (oznaczenia pasa ruchu są szare), mimo że widzę oznaczenia pasa ruchu na jezdni?  
Prędkość pojazdu jest mniejsza niż 65 km/h.  
Słońce świeci prosto w soczewkę kamery.  
Nastąpiła szybka, zamierzona zmiana pasa.  
Twój pojazd znajduje się przez dłuższy czas zbyt blisko oznaczeń pasa ruchu.  
Jazda z dużą prędkością na zakrętach.  
Ostatnie ostrzeżenie lub interwencja układu miały miejsce niedawno.  
Mylące oznaczenia pasa ruchu, np. w rejonie robót drogowych.  
Nastąpiło szybkie przemieszczenie się z oświetlonego otoczenia w mrok lub odwrotnie.  
Nagłe odchylenie oznaczeń pasa ruchu.  
Układ ABS lub elektroniczna kontrola stabilności AdvanceTrac™ są aktywne.  
Kamera jest zasłonięta przez brud, błoto, mgłę, szron lub wodę na przedniej szybie.  
Jedziesz zbyt blisko poprzedzającego pojazdu.  
Przejeżdżanie ze strefy bez oznaczeń pasów ruchu do strefy z oznaczeniami pasów ruchu lub odwrotnie.  
Obecność stojącej wody na jezdni.  
Niewyraźne oznaczenia pasa ruchu, np. częściowo żółte oznaczenia pasa ruchu na drogach betonowych.  
Pas ruchu jest zbyt wąski lub zbyt szeroki.  
Użytkownik nie skalibrował kamery po wymianie przedniej szyby.  
Jazda po ciasnych lub nierównych drogach.  


Dlaczego pojazd nie wraca w stronę środka pasa ruchu, zgodnie z oczekiwaniami, w trybie Pomoc lub Ostrzeżenie + Pomoc?  
Wieje silny boczny wiatr.  
Duża korona drogi.  
Wyboiste drogi, wyżłobienia lub spadki na poboczu.  
Duże, nierówno rozłożone obciążenie pojazdu lub nieprawidłowe ciśnienie powietrza w oponach.  
Użytkownik wymienił opony lub zmodyfikował zawieszenie.