Dlaczego funkcja jest niedostępna (oznaczenia pasa ruchu są szare), mimo że widzę oznaczenia pasa ruchu na jezdni?
 • Prędkość pojazdu jest mniejsza niż 40 mph (65 km/h).
 • Słońce świeci prosto w soczewkę kamery.
 • Nastąpiła szybka, zamierzona zmiana pasa.
 • Prowadzisz pojazd przez dłuższy czas zbyt blisko oznaczeń pasa ruchu.
 • Jazda z dużą prędkością na zakrętach.
 • Ostatnie ostrzeżenie lub interwencja układu miały miejsce niedawno.
 • Mylące oznaczenia pasa ruchu, np. w rejonie robót drogowych.
 • Nastąpiło szybkie przemieszczenie się z oświetlonego otoczenia w mrok lub odwrotnie.
 • Nagłe odchylenie oznaczeń pasa ruchu.
 • Układ ABS lub elektroniczna kontrola stabilności AdvanceTrac™ są aktywne.
 • Kamera jest zasłonięta przez brud, błoto, mgłę, szron lub wodę na przedniej szybie.
 • Jedziesz zbyt blisko poprzedzającego pojazdu.
 • Przejeżdżanie ze strefy bez oznaczeń pasów ruchu do strefy z oznaczeniami pasów ruchu lub odwrotnie.
 • Obecność stojącej wody na jezdni.
 • Niewyraźne oznaczenia pasa ruchu, np. częściowo żółte oznaczenia pasa ruchu na drogach betonowych.
 • Pas ruchu jest zbyt wąski lub zbyt szeroki.
 • Użytkownik nie skalibrował kamery po wymianie przedniej szyby.
 • Jazda po drogach z ciasnymi zakrętami lub o nierównej nawierzchni.
Dlaczego pojazd nie wraca w stronę środka pasa ruchu, zgodnie z oczekiwaniami, w trybie Pomoc lub Ostrzeżenie + Pomoc?
 • Wieje silny boczny wiatr.
 • Duża korona drogi.
 • Wyboiste drogi, wyżłobienia lub spadki na poboczu.
 • Duże, nierówno rozłożone obciążenie pojazdu lub nieprawidłowe ciśnienie powietrza w oponach.
 • Użytkownik wymienił opony lub zmodyfikował zawieszenie.