OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie należy traktować układu monitorowania martwego pola jako zastępstwa dla korzystania z lusterek zewnętrznych i wewnętrznego lusterka wstecznego oraz oglądania się przez ramię przed zmianą pasa ruchu. Układ monitorowania martwego pola nie zastąpi zachowania ostrożności podczas jazdy.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Układ może nie działać prawidłowo w trudnych warunkach pogodowych, np. podczas opadów śniegu, oblodzenia, ulewnego deszczu i z powodu pyłu wodnego. Należy zawsze zachowywać ostrożność podczas jazdy. Niezachowanie ostrożności może doprowadzić do kolizji.

Wskazówka:   Układ monitorowania martwego pola nie zapobiega zetknięciu z innymi pojazdami. Nie jest przeznaczony do wykrywania zaparkowanych pojazdów, pieszych, zwierząt lub elementów infrastruktury.

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

  • Firma Ford nie odpowiada na indywidualne zgłoszenia.
  • Prosimy podać szczegółową informację zwrotną dotyczącą wszelkich niedokładności w treści lub brakujących treści w Instrukcji obsługi.
  • Twoje zgłoszenie zostanie przeanalizowane, a wszelkie niezbędne zmiany zostaną wprowadzone w zaktualizowanej Instrukcji obsługi online. 

Wyślij

Twój wkład jest cenny w ulepszaniu naszej Instrukcji obsługi. Dziękujemy za poświęcenie czasu na wyrażenie swojej opinii.

OK