OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie należy traktować układu monitorowania martwego pola jako zastępstwa dla korzystania z lusterek zewnętrznych i wewnętrznego lusterka wstecznego oraz oglądania się przez ramię przed zmianą pasa ruchu. Układ monitorowania martwego pola nie zastąpi zachowania ostrożności podczas jazdy.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Układ może nie działać prawidłowo w trudnych warunkach pogodowych, np. podczas opadów śniegu, oblodzenia, ulewnego deszczu i z powodu pyłu wodnego. Należy zawsze zachowywać ostrożność podczas jazdy. Niezachowanie ostrożności może doprowadzić do kolizji.

Wskazówka:   Układ monitorowania martwego pola nie zapobiega zetknięciu z innymi pojazdami. Nie jest przeznaczony do wykrywania zaparkowanych pojazdów, pieszych, zwierząt lub elementów infrastruktury.