Układ monitorowania martwego pola włącza się, gdy zostaną spełnione wszystkie poniższe warunki:
  • Kierowca uruchomił pojazd.
  • Kierowca ustawił położenie do jazdy (D).
  • Prędkość pojazdu przekracza 10 km/h.