Układ monitorowania martwego pola włącza się, gdy zostaną spełnione wszystkie poniższe warunki:
  • Kierowca uruchomił pojazd.
  • Kierowca ustawił położenie do jazdy (D).
  • Prędkość pojazdu przekracza 10 km/h.

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK