Aby włączyć lub wyłączyć układ monitorowania martwego pola, użyj ekranu dotykowego:
  1. Otwórz menu pojazdu.
  1. Naciśnij USTAWIENIA.
  1. Naciśnij Asystent kierowcy.
  1. Włącz lub wyłącz BLIS.
Po wyłączeniu układu monitorowania martwego pola zapali się lampka ostrzegawcza. Podczas włączania lub wyłączania układu lampki ostrzegawcze błyskają dwukrotnie.
Wskazówka:   Po uruchomieniu pojazdu układ pamięta ostatnie ustawienie.