Aby włączyć lub wyłączyć układ monitorowania martwego pola, użyj ekranu dotykowego:
  1. Otwórz menu pojazdu.
  1. Naciśnij USTAWIENIA.
  1. Naciśnij Asystent kierowcy.
  1. Włącz lub wyłącz BLIS.
Wskazówka:   W niektórych pojazdach włączanie i wyłączanie funkcji może nie być możliwe.
Po wyłączeniu układu monitorowania martwego pola zapali się lampka ostrzegawcza. Podczas włączania lub wyłączania układu lampki ostrzegawcze błyskają dwukrotnie.
Wskazówka:   Po uruchomieniu pojazdu układ pamięta ostatnie ustawienie.
Aby trwale wyłączyć układ, skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem.