Alarm ruchu poprzecznego Cross Traffic Alert wykrywa pojazdy zbliżające się z prędkością w zakresie 6–60 km/h. Zasięg zmniejsza się, gdy czujniki są częściowo lub całkowicie zasłonięte.
Image Shown Without Description
Czujnik z lewej strony jest tylko częściowo zasłonięty, a obszar wykrywania z prawej strony jest maksymalny.
Image Shown Without Description
Obszar wykrywania zmniejsza się również przy parkowaniu pod niewielkim kątem. Czujnik z lewej strony jest w większości zasłonięty, a obszar wykrywania z tej strony jest poważnie ograniczony.
Wskazówka:   Wolne cofanie pozwala zwiększyć obszar wykrywania i skuteczność układu.