Aby włączyć lub wyłączyć alarm ruchu poprzecznego Cross Traffic Alert, użyj ekranu dotykowego:
  1. Otwórz menu pojazdu.
  1. Naciśnij USTAWIENIA.
  1. Naciśnij Asystent kierowcy.
  1. Włącz lub wyłącz Cross Traffic Alert.
Podczas włączania lub wyłączania układu lampki ostrzegawcze błyskają dwukrotnie.
Wskazówka:   Układ włącza się po każdym uruchomieniu pojazdu.