Funkcja jazdy BlueCruise wykorzystuje kamery do monitorowania położenia pojazdu na pasie ruchu i stosuje wspomaganie skrętu kierownicy w celu utrzymania pojazdu pośrodku pasa ruchu.
Korzystając z kamer i informacji o lokalizacji, funkcja BlueCruise umożliwia zdjęcie rąk z kierownicy i oferuje tryb jazdy bez użycia rąk na niektórych obszarach.
Gdy jest włączona, funkcja jazdy BlueCruise wykorzystuje kamerę skierowaną w stronę kierowcy oraz lampki na podczerwień do monitorowania oczu i położenia głowy kierowcy w celu wykrywania ewentualnego rozproszenia uwagi. Jeśli układ stwierdzi, że uwaga kierowcy jest rozproszona, ostrzega, że należy skierować wzrok z powrotem na drogę.
Image Shown Without Description
AObszar kamery i lampek.
Wskazówka:   Gdy funkcja jazdy BlueCruise jest aktywna, w pewnych sytuacjach kolizyjnych lub bliskich kolizji, takich jak odpalenie poduszek powietrznych lub uderzenie w przeszkodę na drodze, dane z kamery mogą być rejestrowane przez rejestrator danych dotyczących zdarzeń w pojeździe. Patrz  Event Data . 
Wskazówka:   W warunkach normalnej jazdy nie są rejestrowane żadne dane.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay