Image Shown Without Description  Gdy układ jest włączony, kolor wskaźnika zmienia się, sygnalizując status.
Kolor szary sygnalizuje, że funkcja jazdy BlueCruise jest włączona, ale nieaktywna.
Kolor zielony sygnalizuje, że funkcja jazdy BlueCruise jest aktywna i stosuje ciągłe wspomaganie kierownicy.
Kolor niebieski sygnalizuje, że funkcja jazdy BlueCruise jest aktywna i tryb jazdy bez użycia rak jest dostępny.
Dostępne wspomaganie jazdy z rękami na kierownicy
Image Shown Without Description
Gdy widoczny jest ten wskaźnik, kierowca musi trzymać ręce na kierownicy.
Dostępne wspomaganie jazdy bez użycia rąk
Image Shown Without Description
Symbol w zestawie wskaźników przedstawiający kierownicę bez rąk wskazuje, że dostępny jest tryb jazdy bez użycia rąk.
Gdy widoczny jest ten wskaźnik, kierowca może zdjąć ręce z kierownicy.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay