OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Przed uruchomieniem siedzenia z funkcją pamięci upewnij się, że w bezpośrednim otoczeniu siedzenia nie ma żadnych przedmiotów mogących stanowić przeszkodę, i że wszyscy pasażerowie są oddaleni od ruchomych elementów.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nigdy nie korzystaj z funkcji pamięci, gdy pojazd jest w ruchu.

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK