1. Włącz pojazd.
  2. Ustaw elementy z funkcją pamięci w preferowanym położeniu.
  3. Wciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk pamięci, aż rozlegnie się pojedynczy sygnał akustyczny.
Na wyświetlaczu informacyjnym ukaże się komunikat potwierdzający.
W dowolnym momencie mogą być zapisane w pamięci trzy położenia.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay