Naciśnij i zwolnij przycisk pamięci.
Wskazówka:   Przywoływanie zachowanego położenia z pamięci jest możliwe wyłącznie przy wyłączonym pojeździe lub gdy w skrzyni biegów jest wybrane położenie parkowania (P) lub neutralne (N), jeśli pojazd jest włączony i się nie porusza.
Wskazówka:   Naciśnięcie dowolnego przycisku pamięci w trakcie wczytywania ustawień z pamięci powoduje anulowanie procedury.
Zapisane położenie możesz również przywołać z pamięci w następujący sposób:
  • Naciskając przycisk odryglowania na pilocie zdalnego sterowania, jeśli przypisano do niego położenie z pamięci.
  • Odblokowując klamkę inteligentnych drzwi kierowcy, jeśli obecny jest przypisany pilot zdalnego sterowania.
Wykorzystanie przypisanego pilota zdalnego sterowania w celu przywołania położenia z pamięci przy wyłączonym pojeździe prowadzi do przestawienia siedzenia i kolumny kierowniczej w położenie ułatwiające wsiadanie.
Przypisywanie zachowanego położenia do pilota zdalnego sterowania lub kluczyka biernego

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK