Image Shown Without Description  Naciśnij przycisk na ekranie dotykowym, aby włączyć lub wyłączyć tryb losowego odtwarzania.
Wskazówka:   Nie wszystkie źródła mają dostępny tryb losowego odtwarzania.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay