Image Shown Without Description  Naciśnij przycisk na ekranie dotykowym, aby włączyć lub wyłączyć tryb powtarzania.
Wskazówka:   Nie wszystkie źródła mają dostępny tryb powtarzania.