Im bardziej oddalasz się od stacji nadającej w paśmie AM lub FM, tym słabszy staje się sygnał i tym słabszy odbiór.
Wzgórza, góry, wysokie budynki, mosty, tunele, wiadukty, garaże, gęste listowie drzew i burze mogą powodować zakłócenia odbioru.
Gdy mijasz naziemną wieżę nadawczą, silniejszy sygnał może zakłócać słabszy i powodować wyciszenie system audio.