1. Naciśnij preferowane źródło dźwięku.
Wskazówka:   Dostępne źródła audio są wymienione w górnej części ekranu radia.