1. Otwórz menu pojazdu na ekranie dotykowym.
  1. Naciśnij USTAWIENIA.
  1. Naciśnij Zegar.
  1. Ustaw czas.
Wskazówka:   Opcje AM i PM są niedostępne, jeśli jest włączony Tryb 24-godzinny.
  1. Naciskaj strzałki, aby wyregulować ustawienia.
Włączanie i wyłączanie funkcji automatycznej aktualizacji czasu
  1. Otwórz menu pojazdu na ekranie dotykowym.
  1. Naciśnij USTAWIENIA.
  1. Naciśnij Zegar.
  1. Włącz lub wyłącz Autom. aktualizacja strefy czasowej.