OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Rozproszenie uwagi podczas prowadzenia pojazdu może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, zderzenia i obrażeń. Stanowczo zalecamy zachowanie najwyższej ostrożności podczas korzystania z wszelkich urządzeń, które mogą przyczynić się do odwrócenia uwagi kierowcy od sytuacji na drodze. Najważniejszym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Odradzamy korzystanie z jakichkolwiek trzymanych w ręce urządzeń podczas jazdy i zalecamy stosowanie systemów sterowanych głosem, gdy tylko jest to możliwe. Zapoznaj się z wszelkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z urządzeń elektronicznych w czasie jazdy.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  W przypadku nieprzestrzegania instrukcji oznaczonych symbolem ostrzegawczym może dojść do poważnych obrażeń, pożaru lub śmierci.

 Dziękujemy za wybranie pojazdu marki Ford. Prosimy przeznaczyć nieco czasu na zapoznanie się z pojazdem, co zapewni jego bezpieczną eksploatację, jak również przyjemną jazdę.Prosimy skorzystać z tej publikacji, w pojeździe, w formie drukowanej, w aplikacji FordPass lub on-line, do zapoznania się z funkcjami pojazdu.
Wskazówka:   Pojazd należy eksploatować i obsługiwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wskazówka:   Przy sprzedaży tego pojazdu należy przekazać kompletną wydrukowaną Instrukcję obsługi nowemu nabywcy.
Funkcje i opcje
 Niniejsza publikacja opisuje funkcje i opcje dostępne we wszystkich modelach, czasami jeszcze przed ich ogólnym udostępnieniem w produkowanych pojazdach. Może więc opisywać opcje, które nie są dostępne w zakupionym pojeździe.
Przekazywanie opinii
Jeśli chcesz przekazać swoją opinię zespołowi ds. instrukcji obsługi, wyślij wiadomość e-mail na adres: OWNERMANUALFEEDBACK@ford.com.
Nie otrzymasz bezpośredniej odpowiedzi e-mail. Twoje zgłoszenie zostanie zbadane i zostaną wprowadzone niezbędne zmiany w treści instrukcji obsługi.
Aby pomóc nam w zbadaniu zgłoszenia, podaj następujące informacje:
  • Model Twojego pojazdu
  • Kraj, w którym kupiono pojazd
  • Rozdział instrukcji obsługi wymagający zbadania
Ilustracje
Wskazówka:   Niektóre z ilustracji w niniejszej publikacji mogą prezentować dane funkcje w innych modelach, więc w Twoim samochodzie mogą one wyglądać inaczej.
Lokalizacja elementów
W niniejszej instrukcji może być określona lokalizacja elementu z lewej lub prawej strony. Stronę ustala się, siedząc w fotelu, w pozycji na wprost.
Image Shown Without Description
APrawa strona.
BLewa strona.
Uzyskiwanie dostępu do cyfrowej instrukcji obsługi
Pojazdy z pionowym ekranem środkowego wyświetlacza
Aplikacja instrukcji obsługi znajduje się na liście aplikacji.
  1. Image Shown Without Description  Naciśnij przycisk na ekranie dotykowym, aby wyświetlić listę aplikacji.
  1. Wybierz aplikację instrukcji obsługi.
Pojazdy z poziomym ekranem środkowego wyświetlacza
W zależności od pojazdu, aplikacja instrukcji obsługi znajduje się na liście aplikacji lub liście funkcji.
  1. Naciśnij Aplikacje lub Funkcje na ekranie dotykowym.
Wskazówka:   W niektórych pojazdach przyciski Aplikacje lub Funkcje znajdują się na ekranie głównym. Nie wszystkie pojazdy są wyposażone w przycisk Funkcje.
  1. Wybierz aplikację instrukcji obsługi.
Uzyskiwanie dostępu do instrukcji obsługi w trybie online i drukowanej instrukcji obsługi
Instrukcja obsługi on-line
  • W sklepie internetowym z aplikacjami producenta Twojego urządzenia można pobrać aplikację FordPass.
  • Możesz odwiedzić lokalną stronę internetową firmy Ford.
Wskazówka:   Aby znaleźć lokalną stronę internetową firmy Ford, odwiedź https://corporate.ford.com/operations/locations/global-links.html.
Wskazówka:   Gorąco zalecamy pobranie kopii instrukcji obsługi i dopilnowanie, by była pod ręką zawsze podczas jazdy, a także zapoznanie się z informacjami, jeśli nie można zrobić tego w pojeździe.
Drukowana instrukcja obsługi
W USA i Kanadzie odwiedź stronę www.helminc.com lub udaj się do Autoryzowanego Dealera.
W Europie odwiedź stronę www.z-order.de lub udaj się do Autoryzowanego Dealera.
We wszystkich pozostałych krajach udaj się do Autoryzowanego Dealera.