OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Rozproszenie uwagi podczas prowadzenia pojazdu może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, zderzenia i obrażeń. Stanowczo zalecamy zachowanie najwyższej ostrożności podczas korzystania z wszelkich urządzeń, które mogą przyczynić się do odwrócenia uwagi kierowcy od sytuacji na drodze. Najważniejszym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Odradzamy korzystanie z jakichkolwiek trzymanych w ręce urządzeń podczas jazdy i zalecamy stosowanie systemów sterowanych głosem, gdy tylko jest to możliwe. Zapoznaj się z wszelkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z urządzeń elektronicznych w czasie jazdy.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  W przypadku nieprzestrzegania instrukcji oznaczonych symbolem ostrzegawczym może dojść do poważnych obrażeń, pożaru lub śmierci.

 Dziękujemy za wybranie pojazdu marki Ford. Prosimy przeznaczyć nieco czasu na zapoznanie się z pojazdem, co zapewni jego bezpieczną eksploatację, jak również przyjemną jazdę.Prosimy skorzystać z tej publikacji na ekranie środkowego wyświetlacza w pojeździe, w formie drukowanej, w aplikacji FordPass lub online, aby zapoznać się z funkcjami pojazdu.
Wskazówka:   Pojazd należy eksploatować i obsługiwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wskazówka:   Przy sprzedaży tego pojazdu należy przekazać kompletną wydrukowaną Instrukcję obsługi nowemu nabywcy.
Funkcje i opcje
Niniejsza publikacja opisuje funkcje i opcje dostępne we wszystkich modelach, czasami jeszcze przed ich ogólnym udostępnieniem w produkowanych pojazdach. Może więc opisywać opcje, które nie są dostępne w zakupionym pojeździe.
Przekazywanie opinii
Jeśli chcesz przekazać swoją opinię zespołowi ds. instrukcji obsługi, wyślij wiadomość e-mail na adres: OWNERMANUALFEEDBACK@ford.com.
Nie otrzymasz bezpośredniej odpowiedzi e-mail. Twoje zgłoszenie zostanie zbadane i zostaną wprowadzone niezbędne zmiany w treści instrukcji obsługi.
Aby pomóc nam w zbadaniu zgłoszenia, podaj następujące informacje:
  • Model Twojego pojazdu
  • Kraj, w którym kupiono pojazd
  • Rozdział instrukcji obsługi wymagający zbadania
Ilustracje
Wskazówka:   Niektóre z ilustracji w niniejszej publikacji mogą prezentować dane funkcje w innych modelach, więc w Twoim samochodzie mogą one wyglądać inaczej.
Lokalizacja elementów
 W niniejszej instrukcji może być określona lokalizacja elementu z lewej lub prawej strony. Stronę ustala się, siedząc w fotelu, w pozycji na wprost.
Image Shown Without Description
APrawa strona.
BLewa strona.
Uzyskiwanie dostępu do cyfrowej instrukcji obsługi
Wersja online instrukcji obsługi może zawierać najnowsze informacje, które mogą się nieco różnić od informacji zawartych w cyfrowej instrukcji obsługi dostępnej w pojeździe, dostarczonej pierwotnie z pojazdem. Zalecamy aktualizację cyfrowej instrukcji obsługi dostępnej w pojeździe za pośrednictwem aktualizacji bezprzewodowych, gdy pojawi się takie zalecenie.
Pojazdy z pionowym ekranem środkowego wyświetlacza
Aplikacja instrukcji obsługi znajduje się na liście aplikacji.
Pojazdy z poziomym ekranem środkowego wyświetlacza
W zależności od pojazdu, aplikacja instrukcji obsługi znajduje się na liście aplikacji lub liście funkcji.
Uzyskiwanie dostępu do instrukcji obsługi w trybie online i drukowanej instrukcji obsługi
Instrukcja obsługi on-line
  • W sklepie internetowym z aplikacjami producenta Twojego urządzenia można pobrać aplikację FordPass.
  • Możesz odwiedzić lokalną stronę internetową firmy Ford.
Wskazówka:   Aby znaleźć lokalną stronę internetową firmy Ford, odwiedź https://corporate.ford.com/operations/locations/global-links.html.
Wskazówka:   Gorąco zalecamy pobranie kopii instrukcji obsługi i dopilnowanie, by była pod ręką zawsze podczas jazdy, a także zapoznanie się z informacjami, jeśli nie można zrobić tego w pojeździe.
Drukowana instrukcja obsługi
W USA i Kanadzie odwiedź stronę www.helminc.com lub udaj się do Autoryzowanego Dealera.
W Europie odwiedź stronę www.z-order.de lub udaj się do Autoryzowanego Dealera.
We wszystkich pozostałych krajach udaj się do Autoryzowanego Dealera.

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK