OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Rozproszenie uwagi podczas prowadzenia pojazdu może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, zderzenia i obrażeń. Stanowczo zalecamy zachowanie najwyższej ostrożności podczas korzystania z wszelkich urządzeń, które mogą przyczynić się do odwrócenia uwagi kierowcy od sytuacji na drodze. Najważniejszym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Odradzamy korzystanie z jakichkolwiek trzymanych w ręce urządzeń podczas jazdy i zalecamy stosowanie systemów sterowanych głosem, gdy tylko jest to możliwe. Zapoznaj się z wszelkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z urządzeń elektronicznych w czasie jazdy.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  W przypadku nieprzestrzegania instrukcji oznaczonych symbolem ostrzegawczym może dojść do poważnych obrażeń, pożaru lub śmierci.

 Dziękujemy za wybranie pojazdu marki Ford. Prosimy przeznaczyć nieco czasu na zapoznanie się z pojazdem, co zapewni jego bezpieczną eksploatację, jak również przyjemną jazdę.Prosimy skorzystać z tej publikacji do zapoznania się z podstawowymi informacjami, a następnie przeczytać wersję cyfrową, która jest dostępna w pojeździe. Możesz również przejrzeć obszerny podręcznik za pośrednictwem aplikacji FordPass lub lokalnej strony internetowej firmy Ford.
Wskazówka:   Aby pobrać aplikację FordPass, odwiedź sklep internetowy z aplikacjami producenta Twojego urządzenia.
Wskazówka:   Aby znaleźć lokalną stronę internetową firmy Ford, odwiedź https://corporate.ford.com/operations/locations/global-links.html.
Wskazówka:   Pojazd należy eksploatować i obsługiwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wskazówka:   Przy sprzedaży tego pojazdu należy przekazać kompletną wydrukowaną Instrukcję obsługi nowemu nabywcy.
Nasze zasoby cyfrowe obejmują obszerną cyfrową Instrukcję obsługi, która jest dynamicznie tworzona na podstawie funkcji pojazdu przy wykorzystaniu numeru identyfikacyjnego pojazdu.   Patrz   Lokalizacja numeru identyfikacyjnego pojazdu.  Cyfrowa instrukcja obsługi zawiera funkcje wyszukiwania wizualnego i pełnotekstowego, dzięki czemu można szybko znaleźć poszukiwane informacje. Zawiera także łącza do szeregu filmów instruktażowych, które pomogą Ci zrozumieć niektóre zaawansowane technologie w Twoim pojeździe.
Funkcje i opcje
 Niniejsza publikacja opisuje funkcje i opcje dostępne we wszystkich modelach, czasami jeszcze przed ich ogólnym udostępnieniem w produkowanych pojazdach. Może więc opisywać opcje, które nie są dostępne w zakupionym pojeździe.
Ilustracje
 Niektóre z ilustracji w niniejszej publikacji mogą prezentować dane funkcje w innych modelach, więc w Twoim samochodzie mogą one wyglądać inaczej.
Lokalizacja elementów
 W niniejszej instrukcji może być określona lokalizacja elementu z lewej lub prawej strony. Stronę ustala się, siedząc w fotelu, w pozycji na wprost.
Image Shown Without Description
APrawa strona.
BLewa strona.