Funkcja automatycznego ryglowania powoduje zaryglowanie drzwi pojazdu po ruszeniu.