Missing Image  Zapala się, gdy drzwi tyłu nadwozia nie są całkowicie domknięte.