Tryb automatycznego powrotu do położenia parkowania (P) może nie działać, jeśli czujnik niedomknięcia drzwi lub czujnik pasa bezpieczeństwa jest niesprawny.
W razie wystąpienia jednej z poniższych sytuacji prosimy udać się do Autoryzowanego Dealera:
  • Lampka kontrolna pasów bezpieczeństwa zapala się lub rozbrzmiewa dźwięk, gdy pas bezpieczeństwa jest zapięty.
  • Lampka kontrolna niedomknięcia drzwi nie zapala się, gdy drzwi kierowcy są otwarte.
  • Lampka kontrolna niedomknięcia drzwi zapala się, gdy drzwi kierowcy są zamknięte.
  • Komunikat z informacją, że skrzynia biegów nie jest w pozycji parkowania, pojawia się po wyłączeniu położenia parkowania (P), gdy drzwi kierowcy są zamknięte.